| DIWAN 1 |
 • Umjesto predgovora (Mirsa Šarić)
 • Gradačačka kuća knjige (Esed Karić)
 • Prazan grad (Ilijaz Dudić)
 • Pisana riječ i biblioteke u BiH u vrijeme osmanske uprave kod Bošnjaka (Dr.Lamija Hadžiosmanović)
 • Bogatstvo izraza -o književnom životu Bošnjaka osmanskog perioda (Dr. Emina Memija)
 • Htio sam napisati pjesmu (Ilijaz Dudić)
 • Uvod u književno stvaranje A.Muradbegovića -povodom 100.godišnjice rođenja (Dr.Uzeir Bavčić)
 • Život s onu stranu stvari -hipermodernizam u poeziji A.Muradbegovića (Mr.Enver Kazaz)
 • Prekinuti san (Ilijaz Dudić)
 • Nedočitani bosanski pisac (Dinko Delić)
 • Husein kapetan Gradaščević u usmenom kazivanju i drami A.Muradbegovića (Mr.Aiša Softić)
 • Čuvar ljubavi (Ilijaz Dudić)
 • Putujem (Ilijaz Dudić)
 • Oproštaj (Sejfo Šarić)
 • Public Library in Gradacac (Esed Karić)
 • Preface (Mirsa Šarić)
 • Contents
DIWANMAG 1 pdf
©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
Preporučeno 800*600 ili više, Central European Windows-1250 encoding.
Sve primjedbe i prijedloge šaljite na biblioteka.gradacac@bih.net.ba