| DIWAN 3-4|
 • Contents
 • Riječ urednika
 • Editorial
 • Šutio sam katkad sa Alijom Isakovićem, Irfan HOROZOVIĆ
 • Alegorijsko-parabolički roman Pobuna Materije, Enver KAZAZ
 • Pjesme iz godine 1970, Ibrahim KAJAN
 • Finoća pripovijedanja, Jasmina MUSABEGOVIĆ
 • Osmjehni se i u plaču Mirka Marjanovića, Marko KARAMATIĆ
 • Romansijerov predio, Irfan HOROZOVIĆ
 • Američki san – balkansko buđenje, Dragan ŠIMOVIĆ
 • Brojgl u realističkom okruženju, Nihad AGIĆ
 • Svjedočko trpljenje Mirka Marjanovića, Krešimir ŠEGO
 • Kako – nekako – ubiti pjesnika, Kemal MAHMUTEFENDIĆ
 • Omladinska ljubavna štampa, Dinko DELIĆ
 • Teško teško, Dragam ŠIMOVIĆ
 • Norveška popudbina Ilijasa Kruškića, Amir BRKA
 • Hodanje po stropu, Hadžem HAJDAREVIĆ
 • Grčka književnost, islam i Sveta Zemlja, Ivan PEDERIN
 • Sila, Zaim MUZAFERIJA
 • Biografija Safvet-bega Bašagića-Redžepagića, Muhidin DŽANKO
 • Glosar autora
 • Zemlja ljubavi, Dinko DELIĆ
DIWAN 3-4 pdf
©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
Preporučeno 800*600 ili više, Central European Windows-1250 encoding.
Sve primjedbe i prijedloge šaljite na biblioteka.gradacac@bih.net.ba