| DIWAN 7-8 |
 • Riječ urednika
 • Munib Maglajlić "Isaković i književna baština"
 • Ibrahim Kajan-pjesme
 • Enver Kazaz "Pobuna Materije"
 • Jozefina Dautbegović-pjesme
 • Nedžad Ibrahimović "Prospekcije i sukobi praznih označitelja"
 • Amir Brka-pjesme
 • Vojislav Vujanović "Tri vida spoznaje"
 • Hadžem Hajdarević-pjesme
 • Vedad Spahić "U gravitaciji žanra"
 • Aleksandra Čvorović-pjesme
 • Sulejman Kupusović "Zabilješke 'neizbježnog' reditelja"
 • Dinko Delić-pjesme
 • Tvrtko Kulenović-Putopisi:A.Isakovića i Ć.Sijarića
 • Dragoslav Dedović "Frankfurt u oktobru"-pjesme
 • Mustafa Ćeman-Bibliografija Alije Isakovića
 • Dragan Šimović-Interview sa Josipom Mlakićem
 • Josip Mlakić "Ljetno putovanje"-priča
 • Marko Vešović "Hrist saobraćajac"
 • Benjamin Isović-pjesme
 • Zilhad Ključanin "Dekompozicija mističnog jedinstva..."
 • Goran Sarić-pjesme
 • Čedo Prica "O Vladi Gotovcu"
 • Tanja Stupar-pjesme
 • Carl Polónyi "Izdaja"
 • Goran Bogunović-pjesme
 • Zvonko Kovač "Zvon u kiši"-poetska proza
 • Mehmed Begić-pjesme
 • Ferid Muhić "Car ptica"-proza
 • Rajko Jamedžija-pjesma
 • Miško Šuvaković "Pitanja o smrti"-filozofska poezija
 • Asja Bakić-pjesme
 • Kader Abdolah "Rene"-odlomak
 • Harris Džajić-pjesme
 • Goran Samardžić "Čvor"-odlomak
 • Nikola Madžirov-pjesme
 • Unkas Arnaut "Konzumacija"-priča
 • Danijela Stojković-pjesma
 • Dragan Marijanović "Svako misto čine ljudi"-priča
 • Nizam Šarić-pjesma
 • Igor Isakovski "Peščani sat"-odlomak
 • Tarik Zukić-pjesme
 • Cecilija Toskić "Enciklopedija u devet tomova"-priča
 • Lukasz Szopa-pjesme
 • Aleksandar Bečanović-pjesme
 • Jovanka Uljarević-proza
 • Jacek Bierezin-pjesme
 • Emir Džambegović "Afrički san"-priča
 • Krzystof Jaworski-pjesme
 • Marko Martinović "Praizvedba"-priča
 • Grzegorz Wróblewski-pjesme
 • Paula Petričević-pjesme
 • Zoran Bognar "Na pergameni lica"-prikaz
 • Balša Brković-pjesme
 • Tanja Stupar "Anđeo pod krevetom"-prikaz
 • Pavle Goranović-pjesme
 • Tanja Stupar "Mesari"-prikaz
 • Brano Koćalo-pjesme
 • Aleksandra Čvorović "Učitelj vrhovni mrak"-prikaz
 • Gregor Podlogar-pjesme
 • Nedžad Ibrahimović "Bilježnice namjernog sjećanja II"-prikaz
 • Ibrahim Kajan "Promišljena knjiga"-prikaz
 • Editorial
 • Contents
 • Dinko Delić "Šta radi narod"
DIWANMAG 7-8 pdf
©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
Preporučeno 800*600 ili više, Central European Windows-1250 encoding.

Sve primjedbe i prijedloge šaljite na biblioteka.gradacac@bih.net.ba