| Diwan Special issue|

RIJEČ UREDNIKA

Dragi & poštovani čitaoče!

Pred Vama je posebno izdanje ”Diwana” koje sadrži izbor tekstova od prvog broja objavljenog 1998. pa do izdanja dvobroj 7-8 objavljenog 2002. godine. Za pet godina javnog života prikupili smo radove od 100-tinjak autora iz Bosne i Hercegovine, iz svih zemalja bivše Jugoslavije, te iz Poljske, Njemačke, Holandije, Irana i SAD. Ako ste uporan istraživač, podatke o časopisu koji držite u ruci možete provjeriti na web-stranici /www.diwanmag.com.ba/.

U ”Diwanu” su objavljivali: Enver Kazaz, Balša Brković, Hanifa Kapidžić-Osmanagić, Irfan Horozović, Munib Maglajlić, Ivan Pederin, Enes Kujundžić, Jovanka Uljarević, Zilhad Ključanin, Nedžad Ibrahimović, Lukasz Szopa, Alija H. Dubočanin, Željko Grahovac, Tvrtko Kulenović, Čedo Prica Plitvički, Marko Vešović, Zvonko Kovač, Hadžem Hajdarević, Ferida Duraković, Arnon Grunberg, Ferid Muhić, Alekandar Bečanović, Kader Abdolah, Miro Petrović, Jozefina Dautbegović, Sulejman Bosto, Miško Šuvaković, Ibrahim Kajan, Bojan Bahić, Tanja Stupar, Jacek Bierezin, Dragoslav Dedović, Avdo Žiga, Igor Isakovski, Ljubica Žikić, Carl Polónyi, Sead Čerkez, Dragan Šimović, Amir Brka, Gregor Podlogar, Admir Mujkić, Aleksandra Čvorović, Josip Mlakić i dr.

Od almanaha upućenog na Gradačačke književne susrete razvili smo časopis za kulturu koji prati aktuelna književna zbivanja u BiH i okolnim zemljama, časopis koji povezuje komunikativni prostor isparcelisan povampirenim idejama fašizma i nacionalne isključivosti.

”Diwan” smo 2001. godine pridružili projektu Literarnog konzorcija, digitalnog časopisa ”Litkon” /www.litkon.org/, i postali dio mreže za razvoj nezavisnog izdavaštva i diseminaciju projekata u kulturi na području Jugoistočne Evrope. Iako iza ”Diwana” kao izdavač stoji institucija, biblioteka Gradačac, redakcija je osjetila potrebu da jedan (pro)tradicionalan – (ne)alternativan časopis za kulturu približi omladinskoj štampi. Zato što su generacijske i žanrovske podjele prevaziđene. Zato što postmoderna donosi neideološku slobodu izražavanja koja omogućava polivalentan interkulturni kontakt.

U tom cilju krajem 2002. godine potpisali smo ugovor sa njemačkom organizacijom Questa.Soft iz Frankfurta (M) za distribuciju radova iz ”Diwana” putem internet biblioteke CEEOL (Central and Eastern European Online Library) postavljene na /www.ceeol.com/.

Uređivački profil ”Diwana” odredila je namjera za dekonstrukcijom floskula o ”akademskim veličinama” i ”piscima početnicima”, o ”velikim” i ”malim” nacijama, o ”centralnim” i ”rubnim” kulturama, o ”tradicionalizmu” i ”modernizmu”. A u redakciji su bili angažovani vrijedni ”radnici pera” kao: Alija H. Dubočanin, Šimo Ešić, dr. Nedžad Ibrahimović, Amir Brka, mr. Vojislava Vasiljević, Željko Grahovac, Aleksandra Čvorović, Dragan Šimović i Mirsa Šarić.

U ovih pet godina objavili smo temate posvećene Hasanu Kikiću, Ahmedu Muradbegoviću, Mirku Marjanoviću, Aliji Isakoviću, bošnjačkom i bosanskom kulturnom prožimanju, književnim manifestacijama u BiH, a dodijelili mnogo prostora ”mladoj” književnosti sa prostora Jugoistočne Evrope zato što vjerujemo da dostignuća kulture jednog naroda nisu ekskluzivno vlasništvo, već i baština drugih sa kojima se konstituira interkulturalni identitet.

Izbor tekstova u kompilaciji koja je pred Vama preveli smo na engleski jezik zato što želimo da budemo ”pročitani” i van granica novoštokavskog jezika kojim pišu Bošnjaci, Crnogorci, Hrvati i Srbi. Zato što želimo doprinijeti razmjeni ”kulturnih dobara”, a ne ”kulturnih zâla”. Zato što se nadamo da je ”obećana zemlja” Evropa mati za sve nas.

Tuzla, 24.04.2003. Vaš urednik, Dinko Delić

 

[predhodna stranica][sadržaj][sljedeća stranica]

©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
Preporučeno 800*600 ili više, Central European Windows-1250 encoding.

Sve primjedbe i prijedloge šaljite na diwanmagazine@hotmail.com