| O NATJEČAJU/KONKURSU |

Na osnovu člana 6. Odluke o ustanovljenju Gradačačkih književnih susreta (“Službeni glasnik Općine Gradačac” broj 1/99 i 2/03) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac u ime Savjeta Gradačačkih književnih susreta r a s p i s u j e

NATJEČAJ/KONKURS
ZA DODJELU NAGRADE
GRADAČAČKIH KNJIŽEVNIH SUSRETA

Član 1.

Književna Nagrada Gradačačkih književnih susreta za prvu knjigu novela (u daljem tekstu Nagrada) pokreće se sa ciljem razvoja mlade literature u Bosni i Hercegovini.

Član 2.

Utemeljitelj Nagrade je Općina Gradačac koju zastupa Savjet Gradačačkih književnih susreta (u daljem tekstu Susreti).

Član 3.

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi državljani Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Nagrada je godišnja. Prikupljanje rukopisa vršiće se počev od dana objavljivanja Natječaja/Konkursa završno sa 01.03.2005. godine. Knjige koje nakon roka u Konkursu budu poslane žiriju neće moći konkurisati za Nagradu. Proglašenje 5 (pet) nominovanih rukopisa biće objavljeno 7 (sedam) dana prije dodjeljivanja Nagrade na završnom skupu Susreta.

Član 5.

Natječaj je javni. Autor na adresu iz Konkursa šalje 4 (četiri) primjerka rukopisa uredno otkucanog na računaru i pod šifrom čije rješenje biva dostavljeno i pohranjeno u zapečaćenoj koverti.

Član 6.

Savjet Gradačačkih književnih susreta (u daljem tekstu Savjet) blagovremeno utvrđuje sastav žirija, a najkasnije do 01.01.2005. godine. Radom žirija rukovodi predsjednik kome pomažu 2 člana. Sastav i rad žirija su javni. Rad žirija se honorira. Članovi žirija i članovi njihovih porodica, članovi Savjeta i Izvršnog odbora Susreta kao i članovi njihovih porodica nemaju pravo natjecati se za Nagradu.

Član 7.

Većinskom odlukom žirija dodjeljuje se Nagrada koja se sastoji od plakete, statuete, novčanog iznosa od 3000 (tri hiljade) KM i objavljivanja nagrađenog rukopisa. Novčani iznos uplaćuje se nagrađenom autoru na prijavljeni račun.

Član 8.

Učesnici Natječaja, članovi žirija, i druge osobe poslovno uključene u realizaciju natječaja, obavezni su čuvati tajnost službenih podataka i informacija vezanih za Nagradu bez potpisivanja posebnog ugovora ili izjave o tome.

Član 9.

Koordinaciju i realizaciju Konkursa u ime Savjeta vodi JU Javna bibioteka "Alija Isaković" Gradačac. Adresa biblioteke: Nenavište bb, 76250 Gradačac , biće korišćena za potrebe konkursa kao i tel/fax: 035 817-421 , odnosno email: javna.bi@bih.net.ba . Sve dodatne informacije biće dostupne na navedenom telefonu ili na websiteu: www.diwanmag.com.ba .

Na osnovu člana 6. Odluke o ustanovljenju Gradačačkih književnih susreta (“Službeni glasnik Općine Gradačac” broj 1/99 i 2/03) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac u ime Savjeta Gradačačkih književnih susreta r a s p i s u j e

NATJEČAJ
ZA IZRADU LIKOVNOG RJEŠENJA PLAKETE I STATUETE NAGRADE GRADAČAČKIH KNJIŽEVNIH SUSRETA

Član 1.

Natječaj za likovno rješenje plakete i statuete Nagrade Gradačačkih književnih susreta za prvu knjigu novela (u daljem tekstu Natječaj i Nagrada) objavljuje se u cilju promovisanja Nagrade i omogućavanja ravnopravnog učešća zainteresiranih likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Pravo natjecanja imaju svi građani, državljani Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Natječaj je jednokratan. Prikupljanje likovnih rješenja vršiće se počev od dana objavljivanja Natječaja završno sa 01.11.2004. godine. Rješenja koja nakon roka budu poslana žiriju neće moći konkurisati na Natječaju.

Član 4.

Natječaj je javni. Autor na adresu iz konkursa šalje 4 (četiri) primjerka plakete i 4 (četiri) fotografije makete statue (naprijed i iz profila) pod šifrom čije rješenje biva dostavljeno i sačuvano u zapečaćenoj koverti.

Član 5.

Tema likovnog rješenja omeđena je svrhom Nagrade. Poželjno je da forma statuete simbolički označava duhovni prostor tradicionalnih kulturnih vrijednosti Gradačca, književne umjetnosti i entuzijazma mladosti, u čijem kontekstu se Nagrada i dodjeljuje.

Član 6.

Savjet Gradačačkih književnih susreta blagovremeno utvrđuje sastav žirija za ocjenu likovnih rješenja, a najkasnije do 01.11.2004. godine. Radom žirija rukovodi predsjednik kome pomažu 2 člana. Sastav i rad žirija su javni. Rad žirija se honorira. Članovi žirija i članovi njihovih porodica, članovi Savjeta i Izvršnog odbora Gradačačkih književnih susreta kao i članovi njihovih porodica nemaju pravo učestvovati na Natječaju.

Član 7.

Većinskom odlukom žirija izabire se likovno rješenje Nagrade koje se sastoji od plakete i statuete, a pobjedniku pripada novčani iznos od 2000 (dvije hiljade) KM. Novčani iznos uplaćuje se nagrađenom autoru na prijavljeni račun.

Član 8.

Učesnici Natječaja, članovi žirija, i druge osobe poslovno uključene u realizaciju natječaja, obavezni su čuvati tajnost službenih podataka i informacija vezanih za Natječaj bez potpisivanja posebnog ugovora ili izjave o tome.

Član 9.

Koordinaciju i realizaciju Natječaja u ime Savjeta vodi JU Javna bibioteka "Alija Isaković" Gradačac. Adresa biblioteke: Nenavište bb, 76250 Gradačac , biće korišćena za potrebe Natječaja kao i tel/fax: 035 817-421 , odnosno email: javna.bi@bih.net.ba . Sve dodatne informacije biće dostupne na navedenom telefonu ili na websiteu: www.diwanmag.com.ba .

 

 

©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
Preporučeno 800*600 ili više, Central European Windows-1250 encoding.
Sve primjedbe i prijedloge šaljite na diwanmagazine@hotmail.com