BILJEŠKA O AUTORU

Esad Sarajlić:
PREDGOVOR

REZIME
MONOGRAFIJE


SUMMARY

Dinko Delić:
RECENZIJA
MONOGRAFIJE

Dževad Jarebica
RECENZIJAIzdavač:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba
Tel: +387 35 817 421
GSM: +387 61 164 060

ORDER

NARUDŽBA


Monografiju možete naručiti preko kontakt osobe


Eseda Karića, direktora Biblioteke 'Alije Isakovića'.
Telefon: 00387 35 817-421
Mobilni: 061 164-060

Žiro račun: 132-190-03114702-61
Svrha doznake: Uplata za monografiju


Cijena knjige bez troškova poštarine (ista je cijena i za inostranstvo): 50 KM ili 25 Eura


©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
diwanmagazine@hotmail.com