BILJEŠKA O AUTORU

Esad Sarajlić:
PREDGOVOR

REZIME
MONOGRAFIJE


SUMMARY


Izdavač:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba
Tel: +387 35 817 421
GSM: +387 61 164 060

NARUDŽBA

ORDER

PROF. DR. DŽEVAD JAREBICA, SARAJEVO
RECENZIJA KNJIGE MR. ESADA SARAJLIĆA
“GRADAČAC U PROŠLOSTI (1945.-1991.)”

Na zahtjev izdavača, prihvatio sam ponudu da izvršim recenziju knjige “Gradačac u prošlosti (1945.-1991.) autora mr. Esada Sarajlića. Knjiga obuhvata 364 stranica teksta normalnog proreda, 173 tabela, 16 grafičkih prikaza i 50 fotografija. Posebnu vrijednost knjizi daje registar ličnih imena, koji je s obzirom na karakter knjige dao izuzetan prilog njenoj preglednosti i lakšem korištenju kao literarni izvor u nekom novom pisanju sličnih ili istih književnih ili faktografskih djela. Imam zadovoljstvo da izdavaču ponudim sljedeću

R E C E N Z I J U

Knjiga je po svom karakteru jedno polivalentno djelo koje u sebe utkiva faktografiju, analitiku i hronologiju događanja u svim sferama života jednog prostora u periodu koji je bio pun društvenih promjena i materijalnog razvoja.

Pisana je laganim jezikom, a sve analize rađene za pojedine društvene ili privredne oblasti, veoma su znalački i konstruktivno kazane. Rad na ovoj knjizi tražio je značajan napor, izvanredno poznavanje prilika i ljudi na ovom prostoru, krajnju objektivnost, a donekle i hrabrost da nekim pojavama i događajima da svoj komentar i viđenje. Posebnu vrijednost daje knjizi činjenica da su sva kazivanja koj ana određenimmjestima imaju analitički karakter temeljna na autentničnim dokumentima i objektivnim pokazateljima.

Knjiga je lišena subjektivizma i tendencioznosti u kazivanju veoma bitnog, raznovrsnog, a često i u društvenom grču privrednog i svakog drugog razvoja šireg područja Gradačca. Radom su obuhvaćene sve najznačajnije oblasti društvenog, privrednog pa djelimično i političkog života u jednom periodu, koji je bio bogat promjenama, ali i određenim stepenom razvoja.

Društveno-ekonomski razvoj područja, koji je po Autoru bio, zbog društvenog nerazumijevanja nešto usporeniji u odnosu na druga područja, temelji se na izuzetnoj svijesti i odricanju najvećeg dijela ruralnog i gradskog stanovništva ovog područja. Pojedini dijelovi knjige obiluju snažnom faktografijom i kazivanjem. Međutim, kazivanja Autorova veoma su ozbiljna, a kritika postavljena analitički iz koje slijede poruke i upute da se neki uočeni promašaji ne bi smjeli ponoviti.

Knjigom je otrgnuto od zaborava mnogo događaja, koji su bili presudni za društveno-ekomoski razvoj ovog kraja, a posebno ličnosti, koje su svojim angažovanjem doprinosili generisanju razvoja ove značajne mikro-regije uokviru Bosne i Hercegovine.

Knjiga će biti prihvaćena ne samo na prostoru koji ona tretira, nego i šire. Ona oslikava vrijeme i događaje i društvena kretanja insertno na jednom relativno uskom prostoru Bosne i Hercegovine, ali se slika tog vremena može bez ustezanja vidjeti u drugim područjima naše zemlje.

Izuzetan napor Autora rezultirao je knjigom koja ima svoju upotrebnu vrijednost danas, sutra pa sve do daleke budućnosti ovog područja, i šire. Ona predstavlja izvor brojnih informacija o životu i aktivnostima čovjeka sa ovoga prostora, o problemima, njihovom razrješavanju kroz solidarnost i odricanja te opomene da se defektnosti, uočene u proteklom periodu, nikada više ne dese i ne ponove.

Po svojoj arhitekturi knjiga je kompletirana iz desetine separata a koji svaki za sebe predstavlja cjelinu i ima svoju široku upotrebnu vrijednost (školstvo, zdravstvo, poljoprivreda, zanatstvo, industrija, organizacija vlasti, tokovi novac i robe itd.)

Bilo bi veoma pretenciozno pristupiti analitičkom raščlanjivanju ovog izuzetnog kazivanja uvaženog autora mr. Sarajlića jer bi to značilo jako puno prostora, s obzirom na sam karakter knjige. Knjiga se čita sa velikim interesovanjem, a u Autoru se otkriva izvanredan talenat za pisanu riječ, ne samo iz ekonomskih oblasti, nego i društvena kazivanja. Iz tog razloga ponekad se dobiva dojam da je ovo djelo grupe autora raznih profila stručnosti a ne jednog. Iz tog i drugih razloga, sa zadovoljstvom upućujem izdavaču svoju pozitivnu recenziju, sa nadom da će ona biti podsticaj Autoru za dalji rad na sličnoj problematici.

Sarajevo, 09.10.2002. godine

 ©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
diwanmagazine@hotmail.com