BILJEŠKA O AUTORU

Esad Sarajlić:
PREDGOVOR

REZIME
MONOGRAFIJE


SUMMARY

Dinko Delić:
RECENZIJA
MONOGRAFIJE

Dževad Jarebica
RECENZIJA

Kontakt osoba:
Esed Karić


Izdavač:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba
Tel: +387 35 817 421
GSM: +387 61 164 060

NARUDŽBA

ORDER
Esad Sarajlić


Autor: Esad Sarajlić
Naslov: "Gradačac od 1945 do 1991."
Izdavač: J.U. biblioteka "Alija Isaković" iz Gradačca
Zbirka: Edicija Karavana
Format: A4
Sadrži: 396 str. sa 160 fotografija Gradačca
Sadrži: 58 fotografija u boji
Cijena: 50 KM ili 25 Eura

©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
diwanmagazine@hotmail.com