Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


ALEKSANDRA ČVOROVIĆ (1976)

Rođena je 10.februara 1976. u Banjoj Luci. Završila je studij književnosti na Filozofskom fakultetu u istom gradu. Postiplomac je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Odsjeku za bibliotekarstvo i informatiku. Do sada je bjavila tri knjige. Zbirka pjesama Šapat glinenih divova, izašla u Banjoj Luci(Glas srpski) 2000.godine, nagrađena je od izdavača kao najbolja prva knjiga. Knjiga poetske proze Anđeo pod krevetom, izašla je u Vršcu (KOV) 2002.godine, u rukopisu nagrađena je od Ministarstva za nauku i kulturu RS. Dobila je i nagradu Gradačačkih književnih susreta za prvu knjigu novela(Monolog u šolji kafe). Poezija joj je uvrštena u više zbornika i antologija. Već duže vrijeme Aleksandra Čvorović bavi se objavljivanjem poezije i proze u književnim i drugim časopisima (Putevi, Album, Plejade, Slovesa, Diwan, Život, Književnik, Sarajevske sveske, Lica i dr.) Pjesme su joj prevođene na engleski, njemački i poljski jezik. Tri godine je radila kao jedan od urednika časopisa za književnost i kulturu Album. Član je redakcije časopisa Diwan i časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Književnik. Izvršni je urednik časopisa Putevi. Bavila se i novinarstvom. Učesnik je brojnih književnih večeri i festivala i Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Holandiji. Radi kao bibliotekar-informator i stručni saradnik za kulturu i izdavačku djelatnost u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske

 

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 1024*800 or more, Central European Windows-1250 encoding.
javna.bi@bih.net.ba