Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


Dinko Delić (1957)

Dinko Delić je rođen 02.11.1957. godine u Slavonskom Brodu. Gimnaziju je završio u Gradačcu, a Filološki fakultet u Beogradu 1980. godine. Do 1993. radio je u Gradačcu kao profesor književnosti, pisao, bavio se muzikom i pozorištem. Od 1993. živi u Tuzli, sarađuje sa medijima i sa nevladinim organizacijama.
Dinko Delić je nastupao kao član Jazz Big Banda RTV Tuzla u više zapaženih nastupa. Radio je kao muzički producent mladim rock-grupama i bio prvi muzički urednik redakcije Neovisnog Radija Hayat Tuzla. Učestvovao je u SOROS programima: “Leteća učionica i radionica” (LUR) br. 4, novembra 1996. u Bosanskom kulturnom centru Mostaru i LUR br. 5, jula 1997. u Euro-clubu u Sarajevu. Od 1997. godine postao je trener Debatnog centra BiH u implementaciji Karl Popper debate u srednjim školama BiH. Od tada kontinuirano učestvuje u debatnim emisijama “Za i protiv” Redakcije omladinskog programa RTV BiH. Dinko Delić je učestvovao u mnogim književnim manifestacijama u BiH, Crnoj Gori i Sloveniji. Urednik je književnog časopisa DIWAN, stalni saradnik Međunarodnog foruma Bosna i član Društva pisaca BiH
Objavio je zbirku kratkih formi Opljačkani sarkofag 1998. godine u Sarajevu u izdanju biblioteke "Harfa" Međunarodnog Centra za mir. Druga zbirka proze, poezije i eseja Bosanska knjiga mrtvih objavljena je u Mostaru 2001. u biblioteci "Kolaps" Alternativnog instituta. Tekstovi su mu prevođeni na engleski, poljski, njemački i makedonski jezik. Objavljivao je pjesme, kratke priče, eseje i književne studije u Internet izdanjima "LitKon" (Hrvatska) i "Blesok" (Makedonija), te u časopisima i novinama: Književna kritika (Srbija), Putokaz, Szescsetszescdziesiatszesc (Austrija), Književna revija, Most, Lica, Forum Bosnae, Behar (Hrvatska), Album, Odjek, Iza, Kartki (Poljska), Hrvatska misao, Ars (Crna Gora), Prosvjetni list, Kolaps i Diwan.

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 800*600 or more, Central European Windows-1250 encoding.

diwanmagazine@hotmail.com