Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


Dragan Šimović (1964)

Rođen je 14. lipnja 1964. god. u Gabeli. Završio je srednju Pedagošku školu u Metkoviću i studirao u Sarajevu na Prirodoslovno-matematskom fakultetu Geografiju i prostorno planiranje.
Uređivao mjesečnik za kulturu i društvena pitanja Stećak. Djela su mu uvrštena u nekoliko proznih i pjesničkih antologija. Povremeno se bavi i novinarskim radom.
Objavljivao priče u Književnoj reviji, Odjeku, Našim danima, Oslobođenju, Stećku, Motrištima, Hrvatskoj misli, Hrvatskoj riječi, Licima, Quorumu te u nekim drugim godišnjim ili neredovitim publikacijama. Priče su mu adaptirane za radio i televiziju. Trenutno živi u Mostaru.
Prvu knjigu pripovijetki objavio u nakladi sarajevske Svjetlosti 1990. godine, pod naslovom “Misterij stolne lampe”. Godine 1988. dobitnik je prve nagrade na onodobnom natječaju za najbolju priču “Zija Dizdarević”.
Druga knjiga priča - roman “Prolaznik” objavljena je 1997. u nakladi Matice hrvatske, ogranak Sarajevo, i Zirala, Mostar.
U pripremi su mu knjige: "Triangulacija - tri priče o jednome" (skupina autora: Zoran Ferić, Robert Mlinarec, Dragan Šimović) te izbor iz priča "Učili smo za pjesnike, itd."

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 800*600 or more, Central European Windows-1250 encoding.

diwanmagazine@hotmail.com