Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


Esed Karić (1960)

Rođen je 17.11.1960. godine u Donjoj Orahovici, općina Gračanica. Srednju školu završio je u Gračanici, a Pedagošku akademiju u Tuzli 1981. godine. Pedagoški fakultet diplomirao je u Osijeku 1986. godine i stekao zvanje profesora proizvodnog tehničkog obrazovanja i informatike. Radio je u osnovnoj školi kao nastavnik tehničkog obrazovanja do 1989. godine, a poslije toga radi u Srednjoškolskom centru "Hasan Kikić" u Gradačcu kao profesor. Po završetku rata za nezavisnost BiH, 1996. godine postavljen je za direktora JU Javne biblioteke "Alija Isaković" u Gradačcu gdje i sada radi. Kao direktor biblioteke istakao se u organizaciji redovne bibliotečke djelatnosti realizirajući više donacija i stručnih projekata. Aktivno sudjeluje u Izvršnom odboru "Gradačačkih književnih susreta" te inicira razvoj izdavaštva.

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 800*600 or more, Central European Windows-1250 encoding.

diwanmagazine@hotmail.com