Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


Ulvija Tanović (1980)

Rođena 26. 02. 1980. godine u Sarajevu. Živjela svugdje pomalo, a od 1996. godine (na svoju prvu samostalnu inicijativu) nestalno je nastanjena u Sarajevu. Gimnaziju započela u Kopenhagenu u IB sistemu, a maturu položila u Prvoj gimnaziji u Sarajevu. Diplomirala na Odsjeku za engleski jezik i književnost, na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2002. godine. Iste godine završila specijalizaciju na Odsjeku za amerikanistiku, na Smith Collegeu, SAD.
Prevođenjem se počela baviti 1997. godine i još uvijek radi kao prevodilac-slobodnjak. Iza sebe ima mnogo raznovrsnih prijevoda, od planova za rekonstrukciju objekata u Sarajevu do filmskih scenarija. U posljednje tri godine sve više se opredjeljuje za književni prijevod.
Prevodila prozu i poeziju za književne časopise: Odjek, Lica i Diwan.

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 800*600 or more, Central European Windows-1250 encoding.

diwanmagazine@hotmail.com