Publisher:
JU Javna biblioteka
"Alija Isaković"
Gradačac
javna.bi@bih.net.ba

For publisher :
Esed Karić

Chief redactor:
Dinko Delić
Secretary &
CEEOL administrator:
Vaska Sotirov-Đukić
Coordinator:
Mirsa Šarić
Web master:
Bojan Đukić

Translator:
Ulvija Tanović

Illustration:
Art Creation Service
Bojan Bahić

Redactors:
Amir Brka
Aleksandra Čvorović
Dragan Šimović
Željko Grahovac


Željko Grahovac (1955)

Rođen 10.7.1955. godine u Zenici. Po zanimanju je profesor filozofije i sociologije, a djeluje kao književni kritičar, esejist i pjesnik- u statusu slobodnog umjetnika.
Objavio je sljedeće knjige: “Sveto rastrojstvo”, poezija, (Sarajevo, “Veselin Masleša”, 1986.) ; “Dahom i sluhom- kroz Hrvatsku poeziju XX. stoljeća” (izbor i eseji) , (Novi Travnik, HKD; “Napredak”, 1996); “Kamen krcat je suncima”, poezija, (Autorsko izdanje, 1997); “Anđelko Vuletić- pjesnik žeđi i poruge”, književnokritička monografska studija, (Mostar , “Grafex”,1998.); “Sricanje i nicanje”, eseji i kritike, (Sarajevo , “Sarajevo-publishing”, 1999.);
“Staništa i prominuća svjetlosti”, književnokritička monografska studija o djelu V.Lukića, (Sarajevo , HKD “Napredak”, 1999.); “Ponestaje prostora”, panorama najnovije BH poezije (izbor i eseji), (Bihać, “Delta”, 2001.)

©Copyright Diwan 2004. All rights reserved.
Suggestion 800*600 or more, Central European Windows-1250 encoding.

diwanmagazine@hotmail.com