ZAVICAJNI PISCI

KIKIC HASAN

IZABRANA DJELA , Svjetlost, Sarajevo, 1969.god., knj.1, «Biblioteka Kulturno nasljede«

IZABRANA DJELA , Svjetlost, Sarajevo, 1969.god., knj.2 , «Biblioteka Kulturno nasljede«

IZABRANA DJELA , Svjetlost, Sarajevo, 1969.god., knj.3, «Biblioteka Kulturno nasljede «

PROVINCIJA U POZADINI , Svjetlost, Sarajevo 1991.god. , (Muslimanska književnost XX vijeka, knj.7.)

PROVINCIJA U POZADINI , Bosanska rijec, Wupertal 1994.god., (Bošnjacka književnost za djecu u 20 knjiga)

PROVINCIJA U POZADINI , Svjetlost , Sarajevo 1989.god.

DJELA , Svjetlost, Sarajevo, 1952.god., knj.1., (Pisci Bosne i Hercegovine)

DJELA , Svjetlost, Sarajevo, 1952.god., knj.2, (Pisci Bosne i Hercegovine)

DJELA , Svjetlost, Sarajevo, 1952.god., knj.3, (Pisci Bosne i Hercegovine)

SABRANA DJELA , Uuiverzal, Tuzla, 1987, knj.2

SABRANA DJELA , Univerzal, Tuzla, 1987, knj.3

SABRANA DJELA , Univerzal, Tuzla, 1987, knj.4

SABRANA DJELA , Univerzal, Tuzla, 1987, knj.5

PRIPOVIJETKE ,…, Zora, Matica Hrvatska, Zagreb, 1969, (Pet stoljeca hrvatske književnosti, knj.116)

HO RUK !, SLOVO, Naklada knjiga, Zagreb, 1936

CARSKA GOVEDA , Turisticko društvo, Gradacac, 1973 (Prvi »Kikicevi susreti«, 1973)

LOLE I HRSUZI , Turisticko društvo, Gradacac, 1974 (Drugi »Kikicevi susreti«, 1974)

CLANCI O DRUŠTVENOJ STVARNOSTI , Svjetlost, Sarajevo, 1983,

(PROGRESIVNA MISAO U BIH) :

H.KIKIC : Prilog jednoj diskusiji, str. 289-292

Hasan Civic i Ibro Becirovic prodaju krv, str. 293-295

KNJIŽEVNOKRITICKI i ESTETICKI RADOVI, Svjetlost, Sarajevo, 1983, (PROGRESIVNA MISAO U BIH):

H.KIKIC : Literarna fizionomija današnjeg Sarajeva , str.321-329

Nekoliko svijetlih i nekoliko opskurnih imena u , str.329-345

ANTOLOGIJA BOŠNJACKE PRIPOVIJETKE XX VIJEKA, ALEF, Sarajevo,1995, str.141-165

ANTOLOGIJA BOSANSKOHERCEGOVACKE PRIPOVIJETKE XX VIJEKA, Sarajevo, ALEF, 2000, str. 245

AHMED MURADBEGOVIC

IZABRANA DJELA , Haremska lirika; Pripovijetke, Svjetlost, Sarajevo 1987, knj. 1

Drame, Svjetlost, Sarajevo, 1987, knj.2

Eseji i kritike, clanci i polemike, Svjetlost, Sarajevo, 1987, knj.3

(Biblioteka Kulturno nasljede)

DRAME , BH Most, Sarajevo, 1998.

HAREMSKA LIRIKA , HAREMSKE NOVELE , Svjetlost, Sarajevo, 1991 (Muslimanska književnost XX vijeka, knj.6)

HAREMSKA LIRIKA, HAREMSKE NOVELE , Preporod, Sarajevo, 1996 (Bošnjacka književnost u XX knjiga; 36)

IZABRANE NOVELE , Sarajevo-Publishing , Sarajevo, 1998.

HAREMSKE NOVELE , Matica Hrvatska, Zagreb, 1922.

IZABRANA DJELA , Zora, Matica Hrvatska, Zagreb, 1969 (Pet stoljeca hrvatske književnosti, knj.108)

OMER –PAŠA LATAS U BOSNI 1850. -1852 ., Matica Hrvatska, Zagreb, 1944.

DRAME , Bosanska rijec, Tuzla, 2000, (Savremena bosanska drama)

BISERJE : Antologija muslimanske književnosti, Otokar Keršovani, Opatija, 1990, str. 306-312

ANTOLOGIJA BOŠNJACKE POEZIJE XXVIJEKA, Alef, Sarajevo, 1995, str. 62-63

ANTOLOGIJA BOŠNJACKE PRIPOVIJETKE XXVIJEKA, Alef, Sarajevo,1995, str. 103-138

ANTOLOGIJA BOŠNJACKE DRAME XXVIJEKA, Alef, Sarajevo, 1995, str. 79-158

ANTOLOGIJA BOŠNJACKOG ESEJA XXVIJEKA, Alef, Sarajevo, 1995, str. 51-58

•  U stisku primarnih nagona i culnog intenziteta, str.190-192

ANTOLOGIJA BOSANSKOHERCEGOVACKE DRAME XXVIJEKA, Alef, Sarajevo, 2000, str.189

KRITICARI O HASANU KIKICU I AHMEDU MURADBEGOVICU

DŽEMALUDIN ALIC : KOMADANJE ORFEJA, Univerzal, Tuzla, 1986, (H.Kikic)

BEGIC MIDHAT : RASKRŠCA II, Svjetlost, Sarajevo, 1969, str. 181,223.

BEGIC MIDHAT : RASKRŠCA II, Svjetlost, Sarajevo, 1987, str. 188,235.

BEGIC MIDHAT : RASKRŠCA III, Svjetlost, Sarajevo, 1987,

BEGIC MIDHAT : RASKRŠCA IV, Svjetlost, Sarajevo, 1987,

BEGIC MIDHAT : UMJETNOST PRIPOVIJEDANJA, MISCELLANEA, Svjetlost, Sarajevo, 1987,

ENVER KAZAZ : MORFOLOGIJA PALIMPSESTA, Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj, 1999,

JOVAN KRŠIC : SABRANA DJELA 1, Svjetlost, Sarajevo, 1979 (Sabrana djela Jovana Kršica,knj.1:

•  NOJEMOVA LAĐA AHMEDA MURADBEGOVICA, str. 136-139

•  KIKICEVA PROVINCIJA U POZADINI, str. 256-259

ENES DURAKOVIC : RIJEC i SVIJET: STUDIJE i ESEJI, Svjetlost, Sarajevo, 1988,str. 149,150,

210 (Hasan Kikic)

KULENOVIC SKENDER : ESEJI, Svjetlost, Sarajevo, 1983 (Edicija sabrana i izabrana djela)

- JUNACI UBIŠE PISCA (HASAN KIKIC) str. 176-182

- ESEJI, 4, str. 235

MUNIB MAGLAJLIC : OD ZBILJE DO PJESME, Glas, Banja Luka, 1983, str.33

BRANKO MILANOVIC : DOTICAJI I ZRACENJA, Glas, Banja Luka, 1987, str. 64, 66, 68-70

(Hasan Kikic)

•  NOVIJA KNJIŽEVNOST, Sarajevo, str.165-174.

BRANKO MILANOVIC : BOSANSKOHERCEGOVACKA KNJIŽEVNA HRESTOMATIJA,

knj. III, NOVIJA KNJIŽEVNOST, ZAVOD ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA,

Sarajevo, 1971, (H.Kikic: 165-177)

MODERNI PRAVCI U KNJIŽEVNOSTI : Prosveta, Beograd, 1984, (H.Kikic, str. 277)

OSMANAGIC-KAPIDŽIC HANIFA : SUOCENJA III, Svjetlost, Sarajevo, 1986, str. 204.

RIZO RAMIC : BUDNA BOSNA, Svjetlost, Sarajevo, 1966, str. 21-36.

RIZO RAMIC : NA PUTEVIMA SLOBODE, Svjetlost, Sarajevo , 1961, (H.Kikic, str. 9-27)

MUHSIN RIZVIC : KNJIŽEVNI ŽIVOT BIH IZMEĐU DVA RATA II, Svjetlost, Sarajevo, 1980,

(Hasan Kikic,str. 15,…,661) , (Ahmed Muradbegovic, str. 10,…, 654)

MUHSIN RIZVIC : KNJIŽEVNI ŽIVOT BIH IZMEĐU DVA RATA III, Svjetlost, Sarajevo, 1980,

(Hasan Kikic, str. 9.,…,377) , (Ahmed Muradbegovic,str. 10- 383)

MUHSIN RIZVIC : PANORAMA BOŠNJACKE KNJIŽEVNOSTI, LJILJAN, Sarajevo, 1994, :

•  AHMED MURADBEGOVIC U STISKU PRIMARNIH NAGONA i EKSPRESIONISTICKOG INTENZITETA, str. 326

•  H. KIKIC U KNJIŽEVNOM ŽIVOTU BOSNE I HERCEGOVINE, str. 358.

PERO SLIJEPCEVIC : KRITIKA I PUBLICISTIKA, Svjetlost, Sarajevo, 1980,

MILJKO ŠINDIC : KNJIŽEVNA KRAJINA, Glas, Banja Luka, 1984.,

•  (H.Kikic, 58, 306-307)

ISMET SMAJLOVIC : JEZIK HASANA KIKICA, Glas, Banja Luka, 1979,

STANIŠA TUTNJEVIC : SOCIJALNA PROZA U BIH IZMEĐU DVA RATA,Veselin Masleša,

Sarajevo, str.199

STANIŠA TUTNJEVIC : KNJIŽEVNE KRIVICE i OVETE, Svjetlost, Sarajevo, 1989,

MILIVOJ RODIC : OGLEDI IZ USMENE KNJIŽEVNOSTI,Univerzal , Tuzla, 1991,

(H.Kikic, str. 77-90)

NEDIM RIFATBEGOVIC : IZMEĐU DVA ZAVICAJA, Oslobodenje , Sarajevo, 1983,

ZBORNIK RADOVA : SOCIJALISTICKA MISAO I KNJIŽEVNOST U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU DVA RATA , Institut za jezik i književnost, 1985, 4 (H.Kikic: str. 67-77)

 

OSTALI ZAVICAJNI PISCI

 

FATMIR ALISPAHIC :

NARODNO POZORIŠTE TUZLA(1949-1999 ),Narodno pozorište Tuzla,1999,

GRADACACKI ŠEHIDI i POGINULI BORCI 1992-1996 , Organizacija porodica šehida i poginulih boraca , Gradacac, 1998.

NIJAZ ALISPAHIC :

KARAKAZAN , RADIO KAMELEON, Tuzla, 1996,

SIRE, DOŠLI SU RATNICI , Narodno pozorište Tuzla, Tuzla 1998,

SIHIRBAZ , PRINTCOM, Tuzla, 1998,

HASANAGINICA DRAMA&LIBRETO , PRINTCOM, Tuzla, 1999,

LEDA SALINIANA , RADIO KAMELEON, Tuzla, 1997,

Bilješke uz pripovijetku i dramatizaciju za H.Silajdžica: »Hamdibeg«, Narodno

Pozorište Tuzla, Tuzla, 1998.

 

DINKO DELIC :

OPLJACKANI SARKOFAG , Medunarodni centar za mir, Sarajevo, 1997,

BOSANSKA KNJIGA MRTVIH , Alternativni institut, Mostar, 2001,

ILIJAZ DUDIC :

KARTA ZA SECIRANJE , BZK »PREPOROD«, Gradacac, 1997,

REUF HUSEINAGIC :

KAZAMATI JEDNOUMLJA , IVZ, Gradacac, 1995,

MUSTAFA IMAMOVIC :

BOŠNJACI U EMIGRACIJI:MONOGRAFIJA »BOSANSKIH POGLEDA« 1955-1967 , BOŠNJACKI INSTITUT Zurich, odjel Sarajevo, 1996,

PRAVNI POLOŽAJ I UNUTRAŠNJO-POLITICKI RAZVITAK BIH OD 1878-1914 , BKC, Sarajevo, 1997,

HISTORIJA BOŠNJAKA , BZK »PREPOROD«, Sarajevo, 1997,

HUSNIJA KAMBEROVIC :

PREMA MODERNOM DRUŠTVU , Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj, 2000,

HUSEIN-KAPETAN GRADAŠCEVIC (1802-1834 ): Biografija uz dvjestotu

godišnjicu rodenja, BZK«Preporod«, Gradacac, 2002.

VAHID KLOPIC :

MOJI PRIJATELJI, RAT I JA , »MERX«, Gradacac, 1994,

RUŽICA KLJAJIC :

KO SVE DJECU BUDI , Klub pisaca i recitatora »SAVOVANJE«, Bosanski Šamac, 1983,

KAD JELENA ODLUCI , KZ DRUGARI, Doboj, 1984,

MIRKO MARJANOVIC :

SREDIŠTE , Svjetlost, Sarajevo, 1973,

POVIJEST IZGUBLJENE DUŠE , Svjetlost, Sarajevo, 1980,

BRACA , Veselin Masleša, Sarajevo, 1983,

U IME OCA I SINA , Veselin Masleša, Sarajevo ,1985,

ŽIVJETI SMRT , Naklada DHK, Zagreb, 1996,

OSMJEHNI SE I U PLACU , Matica Hrvatska, Sarajevo, 2000

MUSTAFA NOVALIC :

POBRATIMSTVO , Svjetlost, Sarajevo, 1989,

ESAD SARAJLIC : ORGANIZOVANJE i SAMOUPRAVNO ODLUCIVANJE U

UDRUŽENOM RADU , NIŠRO »Oslobodenje«, RO Centar za informisanje,

obrazovanje i kulturu »Vaso Pelagic« Gradacac, Sarajevo, 1982,

GRADACAC OD 1945. DO 1991. (monografija), Javna biblioteka »Alija Isakovic«

Gradacac, 2003

 

HUSEIN A.ŠEHIC :

HASANAGA PECKI I DRUGE PRIPOVIJETKE , Narodni univerzitet ,Gradacac,

1975,

HASANAGA PECKI , Biblioteka »Dr Safvetbeg Bašagic«, Minhen, 1995,

 

SADIK ŠEHIC :

HASAN KIKIC :UCITELJ,BORAC,KNJIŽEVNIK , Glas, Banja Luka, 1986,

SAHANLISC I, NIŠRO Oslobodenje, Sarajevo, 1989,

ZMAJ OD BOSNE: HUSEIN-KAPETAN GRADAŠCEVIC , Front slobode, Tuzla, 1991,

ZMAJ OD BOSNE: HUSEIN-KAPETAN GRADAŠCEVIC IZMEĐU LEGENDE I POVIJESTI , Bosanska rijec, Wupertal, 1994,

112 GODINA GRADACACKOG SUDA (1887.-1999.) , OPCINSKI SUD, Gradacac, 1999,

SUMBULUŠKI ZAPISI MULA VRCANIJE , RADIO KAMELEON, Tuzla, 1998,

DOBROTA BIVANJA : Monografija u povodu 20-te godišnjice »Kikicevih susreta«, Bosanska rijec, Wupertal, 1999,

SADIK ŠEHIC HUSEINOV :

PISMA i ZAPISI: NAD OCEVOM PISMOHRANOM ,Narodna i univerzitetska biblioteka, Tuzla, 2001,

IVAN ŠIBER : SOCIJALNA STRUKTURA I POLITICKI STAVOVI, Narodno sveucilište grada

Zagreba, 1974,

STJEPAN ŠIBER :

PREVARE,ZABLUDE ISTINA : ratni dnevnik 1992, Rabic, Sarajevo , 2000,

PREVARE, ZBALUDE, ISTINA : ratni dnevnik 1993, Rabic, Sarajevo , 2001.

 

VASO PELAGIC :

IZABRANA DJELA : PEDAGOŠKI SPISI, II; Veselin Masleša, Sarajevo, 1971,

IZABRANA DJELA : Svjetlost, Sarajevo, 1990,

UMOVANJE ZDRAVOG RAZUMA , Prosveta, Niš, 1952,

UMOVANJE ZDRAVOG RAZUMA , Svjetlost , Sarajevo, 1952,

UMOVANJE ZDRAVOG RAZUMA , Narodna knjiga, Beograd, 1952,

ISTORIJA BOSANSKOHERCEGOVACKE BUNE , Svjetlost, Sarajevo, 1953,

IZABRANI SPISI I , Svjetlost, Sarajevo, 1952,

IZABRANI SPISI II , Svjetlost, Sarajevo, 1953,

IZABRANI SPISI III , Svjetlost , 1955

RISTO BESAROVIC : VASO PELAGIC, Svjetlost, Sarajevo, 1951,

MITAR PAPIC : PELAGIC I O PELAGICU, NIP ZADRUGAR, Sarajevo, 1969

VESELIN MASLEŠA :

DELA III , Svjetlost, Sarajevo, 1956, str.101 (Vasa Pelagic)

 

IZ KULTURNE I HISTORIJSKE BAŠTINE

ALICIC S. Ahmed :

POKRET ZA AUTONOMIJU BOSNE OD 1831. DO 1832.GODINE, Orijentalni institut, Sarajevo, 1996,

BALIC Smail :

KULTURA BOŠNJAKA, R&R, Tuzla, 1994,

BALTIC Jako:

GODIŠNJAK OD DOGAĐAJA I PROMINE VRIMENA U BOSNI 1754-1882., Veselin Masleša, Sarajevo, 1991,

BAŠOVIC Ljubinka :

BIBLIOTEKE I BIBLIOTEKARSTVO U BIH 1918-1945., Veselin Masleša, 1986,

BECIRBEGOVIC Madžida :

DŽAMIJE SA DRVENOM MUNAROM U BOSNI i HERCEGOVINI, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990,

BEŠLAGIC Selim:

GRAD I COVJEK (Obracanja, govori, intervjui, nagrade), Tuzla, 1997,

BEŠLAGIC Šefik:

STECCI, Veselin Masleša, Sarajevo, 1971.,

BOGICEVIC Vojislav:

PISMENOST U BOSNI i HERCEGOVINI, Veselin Masleša, SARAJEVO, 1975,

BORBA MUSLIMANA BOSNE i HERCEGOVINE ZA VJERSKU i VAKUFSKO-MEARIFSKU AUTONOMIJU (SABRAO i UREDIO FERDO HAUPTMAN), ARHIV SRBIH ,

Sarajevo, 1967,

BORBENI PUT 16.MUSLIMANSKE NOU BRIGADE , ISTORIJSKI ARHIV, Sarajevo, 1981,

BOSNA i HERCEGOVINA (FOTOMONOGRAFIJA ); Svetlost, Sarajevo,

BUTUROVIC, Dženana:

BOSANSKOMUSLIMANSKA USMENA EPIKA 2 , Institut za književnost, Svjetlost, Sarajevo, 1992,

CEKIC Smail :

AGRESIJA NA BOSNU i GENOCID NAD BOŠNJACIMA 1991-1993., Ljiljan, Sarajevo, 1994,

CELIC Džemal , MUJEZINOVIC Mehmed :

STARI MOSTOVI U BOSNI i HERCEGOVINI, Veselin Masleša, Sarajevo, 1969,

COKORILO P. ,[et. al. ]

LJETOPISI, Veselin Masleša, Sarajevo, 1976,

GAVRANOVIC Berislav :

BOSNA i HERCEGOVINA OD 1853.-1870.GODINE,

GRAĐA,knj.5; ODJELJENJE ISTORISKO-FILOLOŠKIH NAUKA,knj.2

BOSNA i HERCEGOVINA OD NAJSTARIJIH VREMENA DO KRAJA

DRUGOG SVJETSKOG RATA,BKC, Sarajevo, 1998,

GILJFERDING F.:

PUTOVANJE PO HERCEGOVINI, BOSNI I STAROJ SRBIJI , Veselin Masleša,

Sarajevo , 1972,

GRADAŠCEVIC , Sijercic Jasminka [SEAD DEDIC] :

TEMELJI MEĐUNARODNOG RADNOG PRAVA, Pravni centar, Fond otvoreno

društvo, Sarajevo, 2000

GRADAŠCEVIC, Muhamed Bego, TIPURA Adem :

TURISTICKI VODIC GRADACAC, BZK« Preporod«, Gradacac , 1997,

GUNIC Vehid :

MERAKLIJE, R&R, Tuzla, 1994, str. 230-233,

HADŽIOSMANOVIC Lamija :

BIBLIOTEKE i HERCEGOVINE 1878-1918 , Veselin Masleša, Sarajevo, 1980,

HOD SVJETLOSTI , ZNANJE , Zagreb, 1961, (H.Kikic, str.29)

HUSEDŽINOVIC Sabira,…:

KULA HUSEIN KAPETANA GRADAŠCEVICA VRIJEDNOSTI I STANJE POSLIJE RATA 1992./1995., BZK«Preporod«, Gradacac, 1999,

IMAMOVIC Enver :

ANTICKI I VOTIVNI SPOMENICI NA PODRUCJU BIH, Veselin Masleša, Sarajevo, 1977,

PORIJEKLO i PRIPADNOST STANOVNIŠTVA BOSNE i HERCEGOVINE , Art 7, Sarajevo, 1998,

IRIJART Šarl :

BOSNA i HERCEGOVINA PUTOPIS IZ VREMENA USTANKA 1875-1876, Veselin Masleša, Sarajevo, 1981,

ISLAMSKI KALENDAR i ASTRONOMIJA (PRIREDIO ENES KUJUNDŽIC) , El-kalem,

Sarajevo, 1991,

KALENDER Fahrudin :

RADNICKE BIBLIOTEKE i CITAONICE U BOSNI i HERCEOVINI DO 1941.

GODINE, Društvo bibliotekara BIH, Sarajevo 1998,

KASUMOVIC Ismet :

ŠKOLSTVO i OBRAZOVANJE U BOSANSKOM EJALETU ZA VRIJEME OSMANSKE UPRAVE, Islamski centar, Mostar, 1999,

KOVACEVIC Ešref :

GRANICE BOSANSKOG PAŠALUKA PREMA AUSTRIJI I MLETACKOJ REPUBLICI PO ODREDBAMA KARLOVACKOG MIRA, Svjetlost, Sarajevo, 1973,

KREŠEVLJAKOVIC Hamdija :

KAPETANIJE U BOSNI i HERCEGOVINI, Svjetlost, Sarajevo 1980,

KRUŠEVAC Todor :

BOSANSKOHERCEGOVACKI LISTOVI U XIX VIJEKU , Veselin Masleša, Sarajevo, 1978,

KULENOVIC Salih :

ETNOLOGIJA SJEVEROISTOCNE BOSNE, Muzej istocne Bosne, Tuzla,

1995,

LEŠIC , Zdenko:

PRIPOVJEDACI, Veselin Masleša, Sarajevo, 1988,

MADŽAR Božo :

POKRET SRBA BOSNE i HERCEGOVINE ZA VJERSKO-PROSVJETNU SAMOUPRAVU, Veselin Masleša, Sarajevo, 1982,

MAGLAJLIC Munib :

USMENA BALADA BOŠNJAKA, BZK »PREPOROD«, Sarajevo, 1995,

MALCOLM Noel :

POVIJEST BOSNE, ERASMUS GILDA, Zagreb, 1995,

MANDIC Mihovil :

VEZIRSKI GRAD TRAVNIK, Matica Hrvatska, Zagreb, 1931,

OKUPACIJA BOSNE i HERCEGOVINE 1878, Matica Hrvatska, ZAGREB, 1910,

MARTIC fra Grgo :

IZABRANI SPISI, Svjetlost, Sarajevo, 1956,

MILICEVIC Risto:

DANI NEZABORAVA, Oslobodenje, Sarajevo, 1984,

MUJEZINOVIC Mehmed :

ISLAMSKA EPIGRAFIKA BOSNE i HERCEGOVINE, Veselin Masleša, Sarajevo 1977,

ISLAMSKA EPIGRAFIKA BOSNE i HERCEGOVINE II, Sarajevo-Publishing, Sarajevo, 1998,

ISLAMSKA EPIGRAFIKA BOSNE i HERCEGOVINE III, Sarajevo-Publishing, Sarajevo, 1998,

MUVEKKIT Salih Sidki :

POVIJEST BOSNE 1, EL-KALEM, Sarajevo, 1999,

POVIJEST BOSNE 2, EL-KALEM, Sarajevo, 1999,

NARODNA BIBLIOTEKA BOSNE i HERCEGOVINE (1945-65) , Narodna biblioteka BiH,

Sarajevo, 1965,

PAPIC Mitar :

ŠKOLSTVO U BOSNI i HERCEGOVINI (1918-1941), Veselin Masleša, Sarajevo, 1984,

ŠKOLSTVO U BOSNI i HERCEGOVINI ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE OKUPACIJE (1878-1918) , Veselin Masleša, Sarajevo, 1972,

HRVATSKO ŠKOLSTVO U BOSNI i HERCEGOVINI DO 1918 GODINE,

Veselin Masleša, Sarajevo, 1982,

ISTORIJA SRPSKIH ŠKOLA U BOSNI i HERCEGOVINI, Veselin Masleša, Sarajevo, 1978,

PELAGICEVO GRAĐA ZA MONOGRAFIJU, Kulturno-obrazovni i privredni »Vaso Pelagic«,

1977,

PISANA RIJEC U BOSNI i HERCEGOVINI OD NAJSTARIJIH VREMENA DO

1918.GODINE, Veselin Masleša, Sarajevo, 1982,

PRVO OBLASNO SAVJETOVANJE KOMUNISTA ISTOCNE BOSNE 1944 ., Univerzal,

Tuzla, 1986,

REDŽIC Enver :

JUGOSLAVENSKI RADNICKI POKRET i NACIONALNO PITANJE U BOSNI i HERCEGOVINI(1918-1941), Svjetlost, Sarajevo, 1983,

ŠAMIC Midhat :

FRANCUSKI PUTNICI U BOSNI NA PRAGU XIX STOLJECA, Veselin Masleša, Sarajevo, 1966,

ŠLJIVO Galib :

BOSNA i HERCEGOVINA 1788-1812,Institut za istoriju, Banja Luka, 1992,

BOSNA i HERCEGOVINA 1813-1826,Institut za istoriju, Banja Luka, 1988,

BOSNA i HERCEGOVINA 1827-1849, Institut za istoriju,Banja Luka, 1988,

BOSNA i HERCEGOVINA 1849-1853, Institut za istoriju,Banja Luka, 1990,

BOSNA i HERCEGOVINA 1854-1860, Institut za istoriju, Banja Luka 1998,

IZLAZ BOSNE i HERCEGOVINE NA JADRAN, Planjax, Tešanj, 2001,

TIHIC Esad :

POSAVSKO-TREBAVSKI NOP ODRED, VOJNOIZDAVACKI ZAVOD, Beograd, 1983,

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON (MONOGRAFIJA), TPK, Tuzla, 1998,

VEGO Marko :

NASELJA BOSANSKE SREDNJOVJEKOVNE DRŽAVE, Svjetlost,

Sarajevo, 1957,

VUJASINOVIC Todor :

OZRENSKI PARTIZANSKI ODRED, Svjetlost, Sarajevo, 1979,

ZBORNIK ZA ISTORIJU, JEZIK I KNJIŽEVNOST SRPSKOG NARODA : BOSNA I

HERCEGOVINA U VREME VEZIROVANJA OMER-PAŠE LATASA (1850-

1852), Srpska kraljevska akademija, Subotica, 1938,

 

PERIODIKA ( dio):

 

PROIZVODNJA : jugoslovenski casopis za upravljanje prizvodnjom-SPECIJALNI PRILOG :

OPŠTINA GRADACAC : PRIVREDNI i DRUŠTVENI RAZVOJ , NI Poslovna politika, Beograd, 1980.,

CASOPIS ZA KULTURU »DIWAN« BR. 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8 , 9-10, 11-12, 13-14,–JU Javna biblioteka »Alija Isakovic«

Gradacac, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

No. 1 – INTERCULTURAL MAGAZINE, year VI, 2003

GRADACACKI KNJIŽEVNI SUSRETI 26.-27.V. 2000 . :

-OKRUGLI STOL : KNJIŽEVNO DJELO MIRKA MARJANOVICA

Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost, Sarajevo, 2000,

SAJAM ŠLJIVE :

8. JUGOSLOVENSKA PRIVREDNA MANIFESTACIJA DAN ŠLJIVE- GRADACAC 1-5.IX.

1976., Kulturno-obrazovni i privredni centar »Vaso Pelagic« , Gradacac,

9. SAJAM ŠLJIVE, VOCA, PRERAĐEVINA,MEHANIZACIJE i REPROMATERIJALA,

GRADACAC, 24-28. VIII 1977.,Kulturno-obrazovni i privredni centar »Vaso Pelagic«, Gradacac,

10.SAJAM ŠLJIVE, GRADACAC, 21-27. VIII 1978., Društveno-privredni centar »Vaso

Pelagic«,Gradacac,

11. SAJAM ŠLJIVE, GRADACAC, 21-27. VIII 1979. (KATALOG), Društveno-privredni centar

»Vaso Pelagic«, Gradacac,

12.SAJAM ŠLJIVE , GRADACAC, 21-27. VIII 1980, RO Gradacacki sajam,

13.SAJAM ŠLJIVE , GRADACAC, 24-30. VIII 1981, RO Gradacacki sajam ,

16. SAJAM ŠLJIVE , GRADACAC, 22-26.VIII 1984, RO Gradacacki sajam,

17. MEĐUNARODNI SAJAM ŠLJIVE, GRADACAC, 21-25. VIII 1985, RO Gradacacki sajam,

18. MEĐUNARODNI SAJAM ŠLJIVE, GRADACAC, 20-24. VIII 1986, RO Gradacacki sajam,

23. i 24. MEĐUNARODNI SAJAM ŠLJIVE, GRADACAC , 1996/97.,

27. MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE, GRADACAC, 30. O8-02. 09. 2000.,

 

KIKICEVI SUSRETI ( GRADACACKI KNJIŽEVNI SUSRETI)

 

KIKICEVI SUSRETI , 1973-1977., Gradacac, Kulturno-obrazovni i privredni centar “Vaso Pelagic”,Gradacac,

KIKICEVI SUSRETI, 1979-1980., Gradacac, RO Centar za informisanje, obrazovanje i kulturu “Vaso Pelagic”, Gradacac, 1981,

KIKICEVI SUSRETI , 5-1982., Gradacac, RO Centar za informisanje, obrazovanje i kulturu “Vaso Pelagic”, Gradacac, 1982,

KIKICEVI SUSRETI, 6-1983., Gradacac, RO Centar za informisanje, obrazovanje i kulturu “Vaso Pelagic”, Gradacac, 1983,

KIKICEVI SUSRETI , 7-1984.,Gradacac, RO Centar za informisanje, obrazovanje i kulturu “Vaso Pelagic, Gradacac, 1984,

KIKICEVI SUSRETI, 8-1985., Gradacac, RO Centar za informisanje,obrazovanje i kulturu “Vaso Pelagic”, Gradacac, 1985,

KIKICEVI SUSRETI 2000., Godišnjak br.10, Udruženje gradana “Forum gradana”Gradacac, 2000,

DOBITNICI NAGRADE “HASAN KIKIC” 1983., Gradacac, 1983,

 

DJECIJI SAJAM

MOSTOVI PRIJATELJSTVA, DPC “Vaso Pelagic”, Gradacac,1979,

TITO, MLADOST NAŠE REVOLUCIJE, RO Gradacaki sajam, Gradacac,1980,

DA SE SUZE NIKADA NE LIJU, DA SE DJECA UVIJEK VESELO SMIJU, RO Gradacacki sajam, Gradacac, 1981,

DJECA SVIJETA, SLOBODA I MIR, RO Gradacacki sajam, Gradacac, 1982,

 

RUKOPISNA GRAĐA (DIO)

Neobjavljeni rukopisi:

 1. •  Mustafa Novalic, “Carigradske price” (roman, verzija A),
 2. •  Mustafa Novalic, “Grad sa stotinu kestena” (roman, verzija B)
 3. •  Mustafa Novalic, “Muhamed zapisivac” (fragmenti romana, verzija C)
 4. •  Mustafa Novalic, “Poziv na putovanje” (roman)
 5. •  Mustafa Novalic, Dnevnicke bilješke (I-II)
 6. •  Mustafa Novalic, “Carigradske price” (novela, II nagrada na konkursu za pricu 1973. U Beogradu, i nagrada na internacionalnim konkursu za pricr u New Delhiju 1974.)
 7. •  Mustafa Novalic “Kad se zanjiše biljka” (novela)
 8. •  Mustafa Novalic, “Onaj koji me cuva” (novela)
 9. •  Mustafa Novalic, “Ždralovi nad mojojm kucom “ (novela)
 10. •  Mustafa Novalic, Citajuci za stolom” (novela)
 11. •  Mustafa Novalic, Covjek u stoloci” (novela
 12. •  Mustafa Novalic, “Ljubav” (novela)
 13. •  Mustafa Novalic, “Pismo” (novela)
 14. •  Mustafa Novalic, “Prica o Djeveni” (novela)
 15. •  Mustafa Novalic, “Miris plavog zumbula” (novela)
 16. •  Mustafa Novalic, “Prica o robu” (novela)
 17. •  Mustafa Novalic “Hljeb” (novela, varijanta sa motivima iz novele “Cudesna ptica paun”)
 18. •  Mustafa Novalic “Gdje li je naša Marija” (novela)
 19. •  Mustafa Novalic “U istom osjecanju” (novela)
 20. •  Mustafa Novalic “Bijeli golub” (novela, inkorporirana u verziju A romana “Carigradske price”)
 21. •  Mustafa Novalic “Zlatni prsten” (novela, inkorporirana u verziju romana “Carigradske price”)
 22. •  Mustafa Novalic “Prica o opštem krivcu” (novela)
 23. •  Mustafa Novalic “Smrt dobroga covjeka” (novela)
 24. •  Mustafa Novalic “Sposobnost plakanja” (novela)
 25. •  Mustafa Novalic “Nedovršena prica o nebu” (novela)
 26. •  Mustafa Novalic “Umjetnicka istina i istina” (novela)
 27. •  Mustafa Novalic “(Ne)vrijednost Ca Blues-a Milana Oklopdžica”
 28. •  Mustafa Novalic “Glas h u savremenom sh jeziku sa posebnim osvrtom na bosanskohercegovacki izraz” (lingvisticki clanak
 29. •  Mustafa Novalic “Važnost hadisa” (religijsko-kulturološki clanak)
 30. •  Mustafa Novalic “Veza medu bicima” (skica za ezotericki clanak)
 31. •  Pisma i nezavršeni rukopisi: ogledi, pamfleti i price