Gradačački književni susreti
27.05.-30.05.2004
 
   
PROGRAM GRADAČAČKIH KNJIŽEVNIH SUSRETA 2004
   
 
15.00
16.00
Okupljanje i smještaj učesnika Pjesničkog kampa - Biblioteka Gradačac
učesnici su: Marko Košnik (Slo), Jovanka Uljarević (CG), Paula Petričević (CG), Ranko Milanović-Blank (BiH), Marko Tomaš (BiH), Asmir Kujović (BiH), Faruk Šehić (BiH), Slađan Lipovec (Hr), Danica Pavlović (Srb), Robert Alađozovski (Mak), Nataša Buntevska (Mak), Mehmed Begić (BiH), Igor Banjac (BiH), Omar Filipović (BiH), Yaelle Link (Ger), Velid Jerlagić (BiH), Goran Bogunović (Hr), Marijana Šutić (Hr), Stanislava Chrobáková Repar (Slo), Vildana Hrbat (BiH), Aleksandra Čvorović (BiH), Željko Đurđević (BiH), Asja Bakić (BiH), Dragan Velikić (Srb), Goran Pajkić (Srb), Branislav Oblučar (Hr).
Diwan  
Četvrtak, 27.05.
   
10.00
Radionice Pjesničkog kampa - ( Gradačački Sajam)
   
10.00
Škola kreativnog pisanja ( Gradačački Sajam ) - voditelj Željko Grahovac (BiH)
   
10.00
Radionica poetskog performansa ( Gradačački Sajam ) - voditelj Marko Košnik (Slo)
   
Petak , 28.05.
   
10.00
13.00

Predstavljanje izdavača na prodajnoj izložbi i promocije knjiga ( Gradačački Sajam ) - izlažu :
GIK “ OKO ” Sarajevo , “ buybook ” Sarajevo , “ Vrijeme ” Zenica , "Bemust" Sarajevo, “Šahinpašić” Sarajevo , “ Bosanska riječ” Tuzla , "Sarajevo-Publishing", “ Meandar ” Zagreb , “ CLIO ” Beograd , "Zoro" Sarajevo,
"Herceg-tisak" Široki Brijeg, "R&S" Tuzla, SHL Sarajevo, i dr.

   
10.00
Radionice Pjesničkog kampa ( Gradačački Sajam)
   
10.00
Škola kreativnog pisanja (Gradačački Sajam) - voditelj Željko Grahovac
   
10.00
Radionica poetskog performansa ( Gradačački Sajam) - voditelj Marko Košnik (Slo)
   
10.00
Doček književnika i pozvanih gostiju ( Biblioteka Gradačac)
   
12.00
12.30
Ceremonija otvaranja Gradačačkih književnih susreta ( Biblioteka Gradačac) - govore :
Ferhat Mustafić, načelnik Općine Gradačac ,
Gavrilo Grahovac, ministar kulture i sporta FBiH ,
Zlata Žigić, ministrica obr, nauke, kulture i sporta TK ,
Dinko Delić, predsjednik Savjeta Gradačač. knjiž. susreta
   
14.00
Posjeta školama književnika, učesnika susreta ( Biblioteka Gradačac)
   
17.00
18.00

Promocija k njiževno- prevodilačkog rada Esada Durakovi ća (Biblioteka Gradačac) - promotori :
Marina Katnić-Bakaršić i Hadžem Hajdarević

   
18.00
19.00

Otvaranje izložbe "100 godina Preporoda" ( BZK "Preporod" Gradačac) - promotori :
Emina Kečo i Munib Maglajlić

   
20.00
21.30

Predstava "Katarina Kosača" Ibrahima Kajana - Mostarski teatar mladih ( Kula Zmaja od Bosne)

   
23.00
Performans scenske poezije učesnika Pjesničkog kampa ( Disco club "Sirijus")
   
Subota, 29.05.
   
10.00
Radionice Pjesničkog kampa ( OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac)
    10.00 Škola kreativnog pisanja ( OŠ "Ivan Goran Kovačić" Gradačac) - voditelj Željko Grahovac
    10.00-18.00

Okrugli sto "PostApokaliptični diskurs - novi časopisi/nova osjećajnost" (Gradačački Sajam) - govore :
Urednici: Ranko Milanović-Blank (ALBUM), Jovanka Uljarević (ARS), Primož Repar (APOKALIPSA), Dinko
Delić (DIWAN), Marko Tomaš (KOLAPS), Asmir Kujović (LICA), Igor Banjac (LITKON), Robert Alagjozovski (MARGINA), Danica Pavlović (PROFEMINA), Slađan Lipovec (QUORUM) i Nedžad Ibrahimović (RAZLIKA/DIFFERANCE).
Kritičari: Branko Čegec (Hrvatska), Dinko Delić (BiH), Julijana Matanović (Hrvatska), Marko Košnik (Slovenija), Mihajlo Pantić (Srbija), Nedžad Ibrahimović (BiH) i Zoran Hamović (Srbija).

    11.00 Obilazak turističkih znamenitosti Op ć ine Gradačac ( BZK " Preporod " Gradačac )
    18.00 Književni matine Škole kreativnog pisanja ( Biblioteka Gradačac)
    20.00-20.30

Predstavljanje knji ž evne Nagrade Grada č a č kih knji ž evnih susreta ( Kula Zmaja od Bosne ) - govore :
Mustafa Bećirević, direktor NIŠTD "Bemust Sarajevo, sponzor
Dinko Delić, predsjednik Savjeta GKS

    20.30-21.30

Završni pjesnički nastup pozvanih književnika ( Kula Zmaja od Bosne ) - nastupaju :
Marko Vešović (BiH), Amir Brka (BiH), Primož Repar (Slovenija), Aleksandra Čvorović (BiH), Mirko Marjanović (BiH), Hadžem Hajdarević (BiH), Jovanka Uljarević (Crna Gora), Šimo Ešić (BiH), Julijana Matanović (Hrvatska), Zilhad Ključanin (BiH), Ibrahim Kajan (BiH), Robert Alagjozovski (Makedonija), Dinko Delić (BiH), Asmir Kujović (BiH), Dragan Velikić (Srbija), Faruk Šehić (BiH), Dragan Šimović (BiH), Branko Čegec (Hrvatska), Damir Uzunović (BiH), Mihajlo Pantić (Srbija), Jasmin Imamović (BiH), Enisa Osmančević-Ćurić (BiH), Željko Grahovac (BiH) i Atif Kujundžić (BiH).
Voditelj: Vlado Kerošević, glumac (BiH).
Muzika: Muhamed Zlatan Hrenovica, kantautor (BiH).

    22.00 Svečani večera i oproštaj s učesnicima Susreta
   

 

 

 

 

Predsjednik Savjeta
Gradačačkih književnih susreta:

Dinko Delić

Pokrovitelji:

Općina Gradačac
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK
Federalno ministarstvo kulture i sporta
NIŠTD “Bemust” doo Sarajevo
Pro Helvetia Sarajevo
Schueler Helfen Leben Sarajevo

INFO 1

Na radionicama Pjesničkog kampa , od 27.05. do 30.05. učestvuju mladi književnici, studenti Filozofskog fakulteta Tuzla i učenici gradačačkih srednjih i osnovnih škola.

INFO 2

Na Performansu scenske poezije u petak, 28.05. u 23h nastupaju učesnici radionice poetskog performansa i tuzlanska muzička grupa "Synergy".

INFO 3

* U subotu, 29.05, na okruglom stolu prije podne, vidjećemo prezentacije časopisa i nastup urednika:

* Istog dana popodne govoriće kritičari:

* Prijepodnevna izlaganja biće obogaćena projekcijama sa video-topa,gdje će se moći sa CDa i PC-ja plasirati promotivni materijal. Izlaganja će biti ograničena na 15-20 min.

* Popodnevna izlaganja biće ograničena na 15 min, s tim što se može replicirati 2 puta od 5 min nekom izlagaču. Tek nakon nastupa kritičara biće moguce slobodno razmjenjivati replike, gdje mogu i urednici uzeti učešće.

* Tema okruglog stola na Gradačačkim susretima 2004. godine glasi: "PostApokaliptični diskurs - novi časopisi/nova osjećajnost" i usmjerena je na prezentaciju novih/omladinskih/alternativnih časopisa nastalih u državama ex-Yugoslavije nakon disolucijskog rata. U odnosu na predratno vrijeme, kada su "mlade" časopise za književnost na štokavskom prostoru predstavljali samo "Quorum" (Zagreb), "Književna reč" (Beograd) i "Lica" (Sarajevo), danas imamo mnoštvo zanimljivih časopisa koji obuhvataju raznolike koncepcijske okvire od alternative: "Album" (BiH) i "Kolaps" (BiH), "Severni bunker" (Srbija), “Margina” (Makedonija), ili sofisticiranih revija kao što su "Apokalipsa" (Slovenija), "ProFemina" (Srbija), "Libra Libera" (Hrvatska), "Ars" (Crna Gora) i "Diwan" (BiH), pa do teorijskih publikacija kao "Razlika/Differance" (BiH), ili digitalnih web-magazina kakav je "LitKon" (Hr/Sr/Slo/BiH/CG/Mak).

* Sva izlaganja na okruglom stolu snimaće se i objaviti u časopisu "Diwan".

* Izlagači/kritičari slobodni su da formuliraju užu temu od nominirane i da se ograniče na nekoliko časopisa - po mogućnosti, ne samo iz vlastitog kulturnog okruženja. Predmet našeg razmatranja nije popis glasila i njihovih koncepcija, već pomak koji su ovi mediji načinili prema zvaničnoj kulturi iz koje potiču. U interakciji institucija i alternative, već opstanak 'drugosti' & 'različitosti' u odnosu na primarne medije & komunikatore, jeste estetički, politički & ideološki INCIDENT u historijskom momentu kakav se dogodio području jugoistočne Evrope.

* Mogućnost egzistiranja 'drugosti' & animiranja te 'drugosti' u kulturi 'koja život znači', pravi je medijski izazov koji su pomenuta glasila riješila u svoju korist. Kako se njihov model medijske egzistencije ostvaruje u estetičkom i političkom, dakle IDEOLOŠKOM smislu, predmet je našeg interesovanja. Poučeni postmodernističkim nalazima Derride, Foucaulta, Baudrillarda, Eagltona i dr. lako shvatamo da književnost/umjetnost i druge virtuelne 'zavrzlame' nisu nista drugo do kulturalno & ideološko poprište interesa & moći.

* Kojeg interesa, čije moći i kakve estetike - pitanja su koja nešto znače ispod horizonta kojeg,
više ili manje, spremno dočekujemo i ne sluteći da horizont, zapravo, očekuje nas...

INFO 4

Na Književnom matineu u subotu, 29.05. u 18h čitaju svoje radove nagrađeni polaznici Škole kreativnog pisanja

INFO 5

Na Predstavljanju književne nagrade Gradačačkih književnih susreta u subotu, 29.05. u 20h biće promovirana Nagrada za prvu knjigu novela, prvenstveno namijenjena mlađim BH piscima, i sponzor nagrade NIŠTD "Bemust" Sarajevo

Diwan, intercultural magazine
Website: www.diwanmag.com.ba
Email: diwanmagazine@hotmail.com

Dinko Delić, editor-in-chief
Šabana Zahirovića 8/4/15
75000 Tuzla, B&H
Tel/fax: +387 35 254503
Cell phone: +387 61 101 754

Ju Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac
Esed Karić, direktor
Tel: +387 35 817-421
Email: javna.bi@bih.net.ba

   

 

©Copyright Diwan 2002. Sva prava zadržana.
Preporučeno 800*600 ili više, Central European Windows-1250 encoding.
Sve primjedbe i prijedloge šaljite na diwanmagazine@hotmail.com